Vätskekylaggregat

Vi säljer och servar AQS/Climavenetas välkända vätskekylaggregat i alla storlekar.

Referensjobb

KV Cedern Boden   NECS-W 1204  kyleffekt 350Kw

Smurfit Kappa Piteå   FOCS2 kyleffekt 1,9Mw

SCA Munksund   FOCS3  kyleffekt 1Mw